Pracownicy

Profesorowie:

Sobczyk Tadeusz  prof. zw. dr hab. inż.
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-1, p. 409A
e-mail: pesobczy@cyf-kr.edu.pl 

Drozdowski Piotr dr hab. inż., prof. PK
Dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii E-2, tel. (12) 628-26-26, p. 107
e-mail: pdrozdow@usk.pk.edu.pl 

tel. (12) 628-26-39, p. 1/1
e-mail: zporada@op.pl 


Mazgaj Witold dr hab. inż. , prof. PK;
Kierownik Zakładu Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-26-99, p. 106
e-mail: pemazgaj@cyf-kr.edu.pl 

Weinreb Konrad dr hab. inż. , prof. PK;
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-5, p. 409C
e-mail: peweinre@cyf-kr.edu.pl 

Warzecha Adam dr hab. inż. , prof. PK;
Kierownik Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-21, p.409B
e-mail: pewarzec@cyf-kr.edu.pl 

Adiunkci z habilitacją:

Węgiel Tomasz dr hab. inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-2, p. 409B
e-mail: pewegiel@cyf-kr.edu.pl 

Adiunkci:

Petryna Janusz dr inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-30-86, p. 105
e-mail: jpetryna@pk.edu.pl 

Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23, tel. (12) 628-26-32, p. 8C
e-mail: mrejmer@wieik.pk.edu.pl 

Sułowicz Maciej dr inż.       
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-58, p.409C
e-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl 

Kierownik Pracowni Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23, tel. (12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: jerzy_szczepanik@hotmail.com

Szular Zbigniew dr  inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-26-99, p. 106
e-mail: aszs@poczta.fm

Borkowski Dariusz dr inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl 

(12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: sienko77@o2.pl 

Asystenci:

Duda Arkadiusz  mgr inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-30-86,
e-mail: aduda@pk.edu.pl

Mamcarz Dominik mgr inż.   
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-30-86,
e-mail: mamcarz.dominik@gmail.com

Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23, 
e-mail: b.rozegnal@gmail.com