Pracownicy

Profesorowie:

Sobczyk Tadeusz  prof. zw. dr hab. inż.
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-1, p. 409A
e-mail: pesobczy@cyf-kr.edu.pl 

Borkowski Dariusz dr hab. inż., prof. PK
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl 

Drozdowski Piotr dr hab. inż., prof. PK
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-26-26, p. 107
e-mail: pdrozdow@usk.pk.edu.pl 

Mazgaj Witold dr hab. inż. , prof. PK;
Kierownik Zakładu Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-26-99, p. 106
e-mail: pemazgaj@cyf-kr.edu.pl 

Sułowicz Maciej dr hab. inż. , prof. PK;
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-58, p.409C
e-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl 

Kierownik Zakładu Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23, tel. (12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: jerzy_szczepanik@hotmail.com

Warzecha Adam dr hab. inż. , prof. PK;
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-21, p.409B
e-mail: pewarzec@cyf-kr.edu.pl 

Węgiel Tomasz dr hab. inż. , prof. PK;
Kierownik Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-21, p. 409B
Dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii
e-mail: pewegiel@cyf-kr.edu.pl 

Adiunkci:

Duda Arkadiusz  dr inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-30-86,
e-mail: aduda@pk.edu.pl

Mielnik Ryszard dr inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: rmiel@pk.edu.pl 

Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23,  p. 8
e-mail: b.rozegnal@gmail.com

Szular Zbigniew dr  inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-26-99, p. 106
e-mail: aszs@poczta.fm

(12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: sienko77@o2.pl 

Asystenci:

Albrechtowicz Paweł  mgr inż. 
Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23,  p. 8
e-mail: pawel.albrechtowicz@pk.edu.pl

Cholewa Dariusz  mgr inż. 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, p. 1/6,
e-mail: dcholewa@pk.edu.pl

Mamcarz Dominik mgr inż.   
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22, tel. (12) 628-30-86,
e-mail: mamcarz.dominik@gmail.com

Radwan-Pragłowska Natalia  mgr inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21, tel. (12) 628-26-59, p. 408,
e-mail: natalia.radwan-praglowska@pk.edu.pl

Sierżęga Michał  mgr inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21, tel., p. 1/6,
e-mail: michal.sierzega@pk.edu.pl

Tulicki Jarosław  mgr inż. 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21, tel. (12) 628-26-59, p. 408,
e-mail: jtulicki@pk.edu.pl