Doktoraty

W Instytucie Elektromechanicznych Przemian Energii zrealizowano następujące prace doktorskie:

Dr inż. Miguel Watler,  Investigation of control strategies for the matrix converter
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, praca obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w roku 1995.

Dr inż. Węgiel Tomasz, Modelowanie maszyn synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, praca obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w roku 1997.

Dr inż. Wacław Zając, Analiza stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć z udziałem dużych maszyn synchronicznych i asynchronicznych w warunkach zakłóceń w zasilaniu.
Promotor prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło, praca obroniona na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2003

Dr Eng. Joseph El Hayek, Parameter analysis of Multi-windings traction transformers
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, praca obroniona na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2002.

Dr inż. Maciej Sułowicz, Diagnostyka silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, praca obroniona na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2005.

Dr inż. Wojciech  Czuchra,  Metody analizy i obniżanie zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych występujących w obwodach elektrycznych w skutek oddziaływania przekształtników energoelektronicznych pojazdów trakcyjnych.
Promotor dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK, praca obroniona na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2006

Dr inż. Dariusz Borkowski, Analiza pracy przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym                              
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, praca obroniona na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2010.

Dr inż. Michał Radzik,  Algorytm bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach synchronicznych z uwzględnieniem równania mechanicznego,    
Promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk, przewód prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Zbigniew Szular, Koncepcja przekształtników tyrystorowych o zmiennej topologii połączeń w aspekcie zastosowania do rozruchu silników indukcyjnych klatkowych,                               
Promotor dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK, przewód prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.