Granty i Projekty

W Instytucie zrealizowano następujące projekty badawcze:

 

Rozproszony system diagnostyczny silników asynchronicznych dużych mocy.

Projekt badawczy nr 3 T10A 007 28  zrealizowany w latach 2005 – 2007, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk, główni wykonawcy: dr inż. Konrad Weinreb, dr inż. Maciej Sułowicz, dr inż. Tomasz Węgiel, dr inż. Adam Warzecha.

 

Silnik elektryczny karuzelowy.

Projekt badawczy nr 3 T10A 036 29   zrealizowany w latach 2005– 2007, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Węgiel, główni wykonawcy: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk

 

Wysokoczęstotliwościowe zespoły zasilające, plazmowych energooszczędnych źródeł światła.

Projekt badawczo-rozwojowy nr. R01 005 01 zrealizowany w latach 2006 – 2007, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk, główni wykonawcy: dr inż. Sławomir Kordowiak, dr inż. Janusz Gądek.

 

Układ do wytwarzania energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi pracującym przy zmiennej prędkości obrotowej, (N R01 0023 06)

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na lata 2009 – 2011,  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk, główni wykonawcy: dr inż. Tomasz Węgiel, dr inż. Witold Mazgaj,

 

Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem magnetycznym

Projekt badawczy nr (UMO-2011/01/B/ST7/04479) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2011 – 2014  na lata 2009 – 2011,  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk, główni wykonawcy: dr hab. inż. Witold Mazgaj, dr hab. inż. Adam Warzecha,

Wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych zawierają propozycje rozwiązań dotyczących uwzględnienia nieliniowości, histerezy magnetycznej oraz anizotropii w obliczeniach procesów przemagnesowania w typowych blachach prądnicowych, zwłaszcza podczas przemagnesowania obrotowego. Drugim efektem badań jest rozwinięcie metody pozwalającej na wprowadzenie wyników obliczeń polowych do modeli obwodowych przetworników elektromechanicznych.

 

Prace o charakterze naukowo-badawczym wykonane dla podmiotów zewnętrznych:

 

Wykonanie testów laboratoryjnych urządzenia UMC22 dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych, kierownik dr inż. Maciej Sułowicz.

Umowa nr PLCRC/50001057/02/858/2008 pomiędzy ABB Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

Wykonanie testów laboratoryjnych dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych zasilanych przez falowniki ACS800, kierownik dr inż. Maciej Sułowicz.

Umowa nr PLCRC/50001200/02/3130/2008 pomiędzy ABB Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

Wykonanie testów laboratoryjnych urządzenia UMC100 dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych, kierownik dr inż. Maciej Sułowicz.

Umowa nr PLCRC/50001376/02/603/2009 pomiędzy ABB Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

Przeprowadzenie testów modelu generatora wodnego w laboratorium Politechniki krakowskiej - Instytutu Elektromechanicznych przemian Energii, kierownik prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk

Umowa nr E-2/191/2008 pomiędzy Cedi Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

Wydanie opinii na temat innowacyjności zintegrowanego turbozespołu, kierownik prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk

Umowa nr E-2/499/2010 pomiędzy Turbinowa Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

Wydanie opinii na temat innowacyjności zaproponowanego rozwiązania w ramach modernizacji turbozespołu, kierownik prof. dr hab. inż. Tadeusz J. Sobczyk

Umowa nr E-2/498/2010 pomiędzy Cedi Sp. z o.o. i Politechniką Krakowską.

 

 

Projekty realizowane w ramach Działalności Statutowej 

 

Modele i algorytmy dla wspomaganej komputerowo diagnostyki maszyn elektrycznych, kierownik prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

 

Generator indukcyjny sterowany przekształtnikiem macierzowym, kierownik dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK.

 

Urządzenia  i systemy elektroenergetyczne, kierownik dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK

 

Projekty realizowane w ramach Badań Własnych

 

Analiza rozkładów pola magnetycznego w skrajnych strefach rdzenia turbogeneratora 360 MVA dla różnych kątów ułożenia połączeń czołowych oraz różnych współczynników mocy, kierownik prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

 

Wytwarzanie energii za pomocą trójfazowego indukcyjnego generatora klatkowego wzbudzanego z baterii kondensatorów, kierownik dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK.

 

 

Modelowanie oddziaływań harmonicznych przestrzennych w generatorach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi, kierownik dr inż. Tomasz Węgiel

 

Nowatorski algorytm sterowania wielofazowym przekształtnikiem macierzowym 12x3, kierownik dr inż. Jerzy Szczepanik