Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii

Informacje ogólne

Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Instytut uczestniczy w kształceniu na kierunku ELEKTROTECHNIKA i ENERGETYKA na studiach stacjonarnych magisterskich i inżynierskich oraz na studiach niestacjonarnych. Ponadto Instytut uczestniczy w kształceniu w zakresie ogólnie rozumianej inżynierii elektrycznej studentów innych wydziałów Politechniki Krakowskiej, w tym głównie Wydziału Mechanicznego.

Adres

Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii,
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK
Z-ca Dyrektora: dr inż. Maciej Sułowicz

Sekretariat

mgr inż. Janina Ryszka
tel.: (0-12) 628-26-14
tel./fax: (0-12) 628-20-44
Budynek WIEiK IVp. pok. 409A

Struktura

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Tomasz Węgiel , prof. PK;
Kierownik: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Kierownik: dr inż. hab. Jerzy Sczepanik, prof. PK