Katedra Inżynierii Elektrycznej

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Katedra Inżynierii Elektrycznej jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

W Katedrze E-2 prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunkach INFORMATYKA w INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ, INFORMATYKA, ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA, ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFOTRONIKA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia.


Adres

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

Sekretariat:

Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 409A

mgr inż. Janina Ryszka  
e-mail: janina.ryszka@pk.edu.pl
tel.: 12 628-26-14
pok. 409A
tel./fax: +48 12 628-20-44

mgr Agata Taler
e-mail: agata.taler@pk.edu.pl
tel.: 12 628-26-14
pok. 409A
tel./fax: +48 12 628-20-44