Działalność naukowa

Badania:

Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych aktualnie w Instytucie:
- Modelowanie i badania maszyn elektrycznych dla potrzeb ich konstrukcji, eksploatacji i diagnostyki
- Monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń w elektroenergetyce
- Przemysłowe układy energoelektroniczne i napędowe
- Układy rozproszonej generacji energii elektrycznej
- Modelowanie i badania dynamiki sytemu elektroenergetycznego
- Jakość energii elektrycznej oraz jej racjonalne i bezpieczne użytkowanie
                             

Granty i projekty:

Projekty badawcze:
- Rozproszony system diagnostyczny silników asynchronicznych dużych mocy
- Silnik elektryczny karuzelowy
- Wysokoczęstotliwościowe zespoły zasilające, plazmowych energooszczędnych źródeł światła.
Prace o charakterze naukowo-badawczym wykonane dla podmiotów zewnętrznych
Projekty realizowane w ramach Działalności Statutowej
Projekty realizowane w ramach Badań Własnych 

Patenty:

- Sposób rozruchu trójfazowego indukcyjnego silnika klatkowego
- Sposób sterowania przekształtnikiem macierzowym

Doktoraty

Nagrody i wyróżnienia