Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki

 

Adres

Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki (E-22)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

Sekretariat:

mgr inż. Janina Ryszka
tel.: (0-12) 628-26-14, tel./fax: (0-12) 628-20-44
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 409

Strona internetowa Zakładu Automatyki Napędów i Energoelektroniki