Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych

 

Adres

Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych (E-23)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Laboratorium: dr inż. Tomasz Sieńko

Sekretariat:

mgr inż. Janina Ryszka
tel.: (0-12) 628-26-14, tel./fax: (0-12) 628-20-44
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 409

Strona internetowa Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych