Nagrody i wyróżnienia

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

Nagroda Ministra Edukacji i Sportu przyznana w roku 2005 za osiągnięcia naukowe za monografię „Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych”, WNT – 2004,

Indywidualna Nagroda Rektora PK 2001 r.   

Nagroda Zespołowa Rektora PK 30.09.2003 r.

Nagroda Zespołowa Rektora PK 30.09.2002 r.

Nagroda Zespołowa Rektora PK 25.09.2006 r.

Odznaka Honorowa PK październik 1997 r.

Nagroda Zespołowa Rektora PK 19.12.2007 r. za osiągnięcia organizacyjne

 

Dr inż. Konrad Weinreb:

Nagroda Zespołowa Rektora PK 30.09.2002 r.

                                  

Dr inż. Tomasz Węgiel:                           

Nagroda Zespołowa Rektora PK 30.09.2002 r.

Nagroda Zespołowa Rektora PK 19.12.2007 r. za osiągnięcia organizacyjne

 

Dr inż. Maciej Sułowicz

Indywidualna Nagroda Rektora PK 25.09.2006 r. za wyróżnioną rozprawę doktorską pt.: „Diagnostyka silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji”

 Nagroda Zespołowa Rektora PK 19.12.2007 r. za osiągnięcia organizacyjne

 

Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK:           

Indywidualna Nagroda Rektora PK 2003 r.

 

Dr inż. Leszek Palion:                           

Indywidualna Nagroda Rektora PK II-go stopnia 30.X.2002 r.

 

Dr inż. Dariusz Borkowski:

Nagroda Zespołowa Rektora PK 19.12.2007 r. za osiągnięcia organizacyjne